Få din personal att må bra

För att dina anställda ska kunna leverera vad som önskas och förväntas av dem, krävs det att dom också mår bra. Smartcoachen kan gå in med förebyggande åtgärder för en frisk personal. Genom inspirationsföreläsningar kring hälsa, kost, motion och mental träning ger det dina anställda redskap till förändring.

Hälsovinster

I bland finns det anställda som är på väg mot sjukskrivning eller på annat sätt inte mår bra, då är det viktigt att ta tag i det innan. Anna håller enskilda samtal med den anställde och kan sätta upp en plan för att komma vidare. Genom hennes helhetstänk kring det mentala, kosten och motionen får din personal det hen behöver.

Förebygg i tid

Smartcoachen Anna har en gedigen utbildning som mental tränare, hon arbetar som coach hos ViktVäktarna, Falkenbergs kommun och har även privatcoaching. Genom Anna får du en som tar tag i saker innan det går för långt eller en som bidrar till att din anställde kommer tillbaka i arbete fortare.

Välkommen att ta kontakt!

Anna har en mycket god förmåga att möta olika typer av människor,
är tydlig men samtidigt tillåtande och oerhört entusiasmerande. Jag har även använt mig av Anna i individuella samtal med deltagare som också upplever smärta. 
Dessa samtal har resulterat i att jag kan arbeta vidare med deltagaren, som jag förmodligen inte hade kunnat göra utan Annas individuella samtal. 
Jag hoppas att fler organisation och företag använder Annas kompetens då hon har den unika förmågan att förändra och utveckla människor!

Anna Essbrant Wallenius
Projektledare VÄXA
Arbetsmarknadsavdelningen
Kommunstyrelseförvaltningen